Co nabízíme ...


JIS

Informační systém JIS je naším stěžejním produktem. Základ systému tvoří funkce pro zpracování zakázek metalurgických provozů. Úplná implementace systému obsahuje kompletní podporu obchodu, technologie, plánování a výroby pro kovárnu, slévárnu, ocelárnu, hrubovnu i modelárnu. JIS obsahuje funkce pro export dat do účetního systému nebo pro další zpracování pomocí standardních kancelářských programů. JIS je obecný koncept firmy I.T. Soft, s.r.o., který zahrnuje metody a nástroje pro tvorbu databázových aplikací. Cílem tohoto informačního systému je shromažďovat a zpracovávat data, která jsou nezbytná pro úspěšné odbavení obchodních případů. Data jsou uchovávána v jednotné databázi na počítačovém serveru. Prostřednictvím podnikové sítě počítačů jsou údaje této databáze přístupné všem pracovníkům, kteří jsou oprávněni s nimi nakládat. Důraz je kladen na to, aby databáze byla pokud možno úplná a jednotná, tj. aby obsahovala všechny podstatné informace, ale aby byla minimalizována duplicita dat. Stejný údaj vstoupený jedním uživatelem není opakovaně zadáván jinými uživateli. V databázi tak na sebe vzájemně navazují obchodní, technologické, výrobní i ekonomické údaje různých útvarů. Programový systém JIS zajišťuje sběr potřebných dat, řeší jejich vzájemné vazby, vhodnou formu jejich třídění a případně je transformuje tak, aby umožnil uživatelům efektivní přístup ke všem dostupným informacím.Copyright © 2005-2019  I.T. Soft, s.r.o.