Služby ...

Informační systém na zakázku
Společnost I.T.Soft má prostředky i znalosti pro vývoj speciálních informačních systémů. Pro tento vývoj používáme databázové prostředí Microsoft Visual FoxPro 9.0 a jako provozní prostředí Windows 2000 Server. Výsledné aplikace jsou úsporné na potřeby výkonu HW, data obsadí málo diskového prostoru a celá aplikace pracuje velmi rychle i při současné práci mnoha uživatelů. Postup návrhu speciálního informačního systému je obvykle tento:

 • poptávka
 • úvodní studie
 • vytvoření zadávacího projektu
 • určení ceny a termínu
 • vytvoření první verze informačního systému
 • instalace do testovacího prostředí
 • testování a připomínkování odběratelem
 • vytvoření konečné verze informačního systému
 • naplnění vzorovými daty a spuštění zkušebního provozu
 • zaškolení správců a uživatelů systému
 • instalace systému do ostrého provozu a naplnění počátečními daty
 • provozování systému a ověření funkčnosti
 • předání informačního systému odběrateli
 • dlouhodobá záruka a podpora

 • Copyright © 2005-2019  I.T. Soft, s.r.o.