Služby ...

Hotline
Při práci s programy poskytujeme uživatelům průběžnou podporu. Její formy jsou následovné:

  • Telefonická poradna - v pracovní dny mezi 7.00 - 16.00 nepřetržitě (pevná linka, mobil), v ostatní dobu dle dohody a potřeby (mobil).

  • E-mailová poradna - výhodnější, protože má lépe dokumentovanou historii a dotazy posílané e-mailem jsou vždy lépe formulované, popř. jsou doplněné přílohami (datovými, obrazovými). Vyřizujeme průběžně dle rozsahu požadavků.

  • Datová hotline - pokud to dovolí bezpečnostní politika, provedeme nastavení v konfiguračních tabulkách zaslaných správcem uživatele. Tabulky zašleme zpět a správce je pak jednoduše začlení do systému. Jedná se o velmi rychlé, účinné a efektivní řešení Vašich problémů.

  • Servisní zásah - tímto způsobem se řeší rozsáhlé zásahy do systému (např. větší aktualizace), popř. nenadálé události, které nelze vyřešit předchozími možnostmi.


  • Copyright © 2005-2019  I.T. Soft, s.r.o.