Služby ...

Školení
Naším cílem je spokojený zákazník, který je také znalým uživatelem našeho informačního systému. Proto jako samozřejmost poskytujeme individuální zaškolení do systému při instalaci programu, při jeho rozšíření nebo při dodání nové verze.
Přímo na našem pracovišti pak provádíme odborné školení pro správce systému, případně další vybrané pracovníky zákazníka. V případě zájmu provádíme tato školení přímo u zákazníka.
Pro větší klienty stanovíme přesný harmonogram školení jednotlivých zaměstnanců po individuální dohodě. Výsledkem je znalý uživatel, kterému SW poskytuje úplné výsledky a přehledy.

Copyright © 2005-2019  I.T. Soft, s.r.o.